თბილისის თავისუფალი ვალდორფის საბავშვო ბაღმა  მუშაობა 1990 წელს ერთი ჯგუფით დაიწყო. 1997 წლიდან შესაძლებელი გახდა მეორე ჯგუფის დამატება. ხოლო 2006 წლიდან უკვე ოთხი ჯგუფით განაგრძო მუშაობა. 

ხელახალი რეგისტრაციის თარიღი   29.10.2007

რეგისტრირებულია თბილისის რეგიონალური ცენტრის მიერ

 რეგისტრაციის №004746