ჩვენი დღის რიტმი ასეთია:

9:00 - 10:45  I თავისუფალი თამაში (ხატვა, საუზმის მომზადება, ხელსაქმე);

10:45 - 11:00  სათამაშოების ალაგება;

11:00 - 11:40  დილის წრე (თითებით თამაშები, მისალმება, ფერხული);

11:40 - 12:00  საუზმე;

12:0 - 13:00  II თავისუფალი თამაში ეზოში;

13:00 - 13:30  თეატრი, ზღაპარი, რიტმული თამაშები წრეში;

შუადღის ჯგუფი მუშაობას 13:30 საათიდან იწყებს და გრძელდება 18:00 საათამდე. დღის მეორე ნახევარში, ვცდილობთ, ბავშვები არ დავტვირთოთ ზედმეტი აქტივობებით.

13:00 - 14:15   ეზოში თამაში, ეზოს სათამაშოების ალაგება;

14:15 - 14:30   ჯგუფებში დაბრუნება;

14:30 - 15:00   შუადღის წრე (სხვადასხვა რიტმული თამაშები);

15:00 - 15:30   სადილი;

15:30 - 16:30   II თავისუფალი თამაში;

16:30 - 17:00   მიირთმევენ ხილს;

17:00 - 17:20   ალაგების დრო;

17:20 - 17:45   ხატვა; 

17:45 - 18:00   სამხარი.