• ჩვენი მიზანია:
  • ბავშვის შესაძლებლობების სრულყოფილი, ყოველმხრივი, ჰარმონიული  განვითარებისთვის ხელსაყრელი გარემო-პირობების შექმნა;
  • ბავშვის ფიზიკურ-მოტორული, მეტყველებისა და სოციალური უნარების განვითარება;
  • გრძნობათა ორგანოების, აღქმის, ფანტაზიისა და შემოქმედებითი, ეთიკურ-მორალური, აგრეთვე მოტივაციის და კონცენტრაციის უნარების განვითარებისთვის ხელშეწყობა;
  • ბავშვისთვის შევქმნათ კეთილი, მორალური, სამაგალითო და მისაბაძი გარემო.